Veelgestelde vragen

Ontdek antwoorden op veelgestelde vragen over onze verzekeringen. Vind snel en gemakkelijk de informatie die u nodig heeft.

Over welk onderdeel heeft u vragen?

Een financiering is een lening die u kunt gebruiken voor diverse doeleinden, zoals het kopen van een huis, een auto, het financieren van een studie, of het consolideren van schulden.

Meer lezen

Voor particulieren zijn verschillende financieringsopties beschikbaar, waaronder hypothecaire leningen, persoonlijke leningen, autoleningen, studieleningen en kredietlijnen.

Meer lezen

De vereisten variëren afhankelijk van het type financiering, maar typische criteria zijn onder meer uw kredietgeschiedenis, inkomen, arbeidsstatus en de waarde van het onderpand.

Meer lezen

Uw kredietgeschiedenis speelt een belangrijke rol bij het bepalen van uw kredietwaardigheid en kan van invloed zijn op de rentevoet en de voorwaarden van de financiering die u kunt krijgen.

Meer lezen

De rentevoet van een financiering wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de marktrente, uw kredietgeschiedenis, de looptijd van de lening en het type financiering.

Meer lezen

Bij een vaste rentevoet blijft de rente gedurende de gehele looptijd van de lening hetzelfde, terwijl bij een variabele rentevoet de rente kan variëren op basis van marktomstandigheden.

Meer lezen

De tijd die nodig is om een financiering goedgekeurd te krijgen, kan variëren afhankelijk van de kredietverstrekker, het type financiering en de volledigheid van uw aanvraag. In veel gevallen kan het proces enkele dagen tot weken duren.

Meer lezen

De kosten van een financiering kunnen bestaan uit rente, afsluitkosten, administratiekosten, verzekeringspremies en eventuele andere kosten die door de kredietverstrekker in rekening worden gebracht.

Meer lezen

Dit kan variëren afhankelijk van de voorwaarden van uw financiering en de kredietverstrekker. Sommige financieringen staan extra aflossingen toe, terwijl andere beperkingen kunnen hebben of boetes kunnen opleggen voor vervroegde aflossing.

Meer lezen

Als u uw financieringsverplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot boetes, vertragingen in de goedkeuring van toekomstige financieringen, negatieve invloed op uw kredietgeschiedenis en mogelijk zelfs beslaglegging op onderpand.

Meer lezen