bureau met rekenmachine en laptop

Wat gebeurt er als ik mijn financieringsverplichtingen niet nakom

Als u uw financieringsverplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot boetes, vertragingen in de goedkeuring van toekomstige financieringen, negatieve invloed op uw kredietgeschiedenis en mogelijk zelfs beslaglegging op onderpand. Het is belangrijk om uw lening tijdig en volgens de overeengekomen voorwaarden af te lossen.